Praktijk Utrecht

Welkom bij Praktijk Utrecht

Cognitieve gedragstherapie (CGT) | Schematherapie | ACT | EMDR | RET | Psycho-diagnostisch onderzoek | Neuropsychologisch onderzoek | Intelligentie-onderzoek | Persoonlijkheidsonderzoek | Diagnostiek op schoolkeuze en niveaubepaling | Arbeidspsychologie

Tarieven en vergoedingen

Tarieven bij deze praktijk
Voor volwassenen vanaf 18 jaar is GGZ hulp onderverdeeld in de Generalistische Basis GGZ (BGGZ) en de Gespecialiseerde GGZ (SGGZ). Onze praktijk biedt deze twee vormen van zorg. Afhankelijk van je hulpvraag en de inschatting van je huisarts cq verwijzer en onze behandelaar in de praktijk, ontvangt u zorg vanuit de Basis GGZ of de Gespecialiseerde GGZ. In 2023 hebben wij contracten GGZ met alle zorgverzekeraars en hun onderliggende labels: CZ/OHRA/Nationale Nederlanden, Menzis/Anderzorg, VGZ (IZA/IZZ/UNIVE, e.a.), DSW, Zilveren Kruis/ACHMEA/De Friesland, Caresq, Zorg en Zekerheid, ENO, ASR en ONVZ. Je behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering exclusief je Eigen Risico per kalenderjaar.
Vergoedingen bij deze praktijk
In 2024 bedraagt het particuliere tarief voor een psycholoog € 131,82 (Onverzekerde Zorg/OVP) per gesprek van 60 minuten, als de hulp niet onder de verzekerde zorg valt. Deze zorg zit niet in het basispakket van de zorgverzekering en facturen kunt u niet laten vergoeden door de zorgverzekering Losse intelligentie-onderzoeken voor volwassenen worden niet meer vergoed door de zorgverzekeraars. U ontvangt hiervoor van ons een factuur voor de gemaakte contact- en werkuren. Je behandelaar kan je over de verschillende mogelijkheden informeren. Voor volwassenen vanaf 18 jaar hebben wij met alle zorgverzekeraars een Basis GGZ en een SGGZ contract, zodat behandelingen door je zorgverzekeraar vergoed worden via het Basispakket (exclusief het Eigen Risico). Het Eigen Risico geldt per kalenderjaar. We brengen € 50,00 bij u in rekening, als u een afspraak binnen 2 werkdagen van te voren afzegt of niet verschijnt op een afspraak (no show).
Uw keuze: Praktijk Utrecht
Gewenste moment
Hieronder kunt u voor de volledigheid uw voorkeur aangeven voor een dag en dagdeel waarop u (te zijner tijd) een afspraak zou willen. Wij proberen daar zoveel mogelijk rekening mee te houden.
Opos is er voor jou

Een klik hebben is belangrijk. Wij staan voor je klaar. Al op gesprek geweest bij je huisarts en heb je een verwijzingsbrief? Maak een afspraak en we helpen je graag.